zwangerschap

Eerste controle

Tijdens het intake-gesprek maken we een persoonlijk zwangerschapsdossier met daarin je naam- en adresgegevens, bsn-nummer, verzekering en de naam van je huisarts.

Vervolgens stellen we vragen over je gezondheid en die van je partner, je leefomstandigheden, verloop van evt vorige zwangerschappen en bevallingen en over medische bijzonderheden in jullie families.
Als je hier al gegevens van hebt, willen we graag dat je die meeneemt.
Sommige vragen zijn zeer persoonlijk. We raden je dan ook aan om de eerste controle bij voorkeur met je partner te komen.

Je krijgt informatie over een gezonde leefstijl tijdens de zwangerschap, de kraamzorg en mogelijke onderzoeken.

Wanneer er sprake is van risicofactoren wordt er advies op maat gegeven en een plan van aanpak gemaakt.

We vragen je de huisarts op de hoogte te stellen van je zwangerschap, je bloeduitslagen en eventuele bijzonderheden.
Bij de eerste controle krijg je van ons een labformulier mee om bloed te laten prikken. Dit betreft een standaard bloedonderzoek naar je bloedgroep, Rhesus D en c factor, Hb (ijzergehalte), glucose(suiker), hepatitis(leveraandoening), lues(geslachtsziekte) HIV.

Tijdens de controle's bespreken we de uitslagen van alle verrichtte onderzoeken. Als je niet op de hoogte gebracht wil worden van (onverwachte) afwijkende uitslagen, dien je dit vooraf aan ons kenbaar maken.

In het eerste telefonische contact is je gevraagd of je meer wilt weten over onderzoek bij je ongeboren kindje naar verschillende afwijkingen. Indien je meer informatie over deze prenatale screening wenst, wordt er een apart counselings-gesprek gepland. Als voorbereiding vragen we je de volgende websites goed door te lezen: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl en www.meerovernipt.nl en folder 20 wk echo. Je vindt hier ook een keuzehulp. Je mag deze invullen en een geprinte versie meenemen naar deze afspraak. Zo kunnen we je nog beter helpen bij het maken van een keuze die jullie past.

Dit gesprek wordt gepland rond de 8e zwangerschapsweek. We maken dan meteen een echo om te kijjken of het hartje klopt en je ongeveer zo ver zwanger bent als gedacht,